giấy cuộn 2 lớp dùng trong nghành CỬA KÍNH

giấy 2 lớp được dùng để bao bọc cạnh cửa  giúp chống trầy , và chống va đập

giấy 2 lớp được dùng để bao bọc cạnh cửa

giấy 2 lớp được dùng để bao bọc cạnh cửa

giấy 2 lớp được dùng để bao bọc bản lề cửa

giấy 2 lớp được dùng để bao bọc bảm lề cửa